Projekti

SIA "Gulbenes - Alūksnes bānītis" (GAB) darbības ilgtermiņa mērķis ir Gulbenes - Alūksnes šaursliežu dzelzceļa pārveidošana par atraktīvu tūrisma un muzejdzelzceļu ar plašu tūrisma pakalpojumu spektru, vienlaikus saglabājot regulāros dzelzceļa pasažieru pārvadājumus. Šajā nolūkā GAB sadarbojas ar valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī piesaista finanšu līdzekļus dažādu projektu veidā.
Uzņēmuma darbības laikā kopš 2002. gada ir realizēti vairāki desmiti projekti, nozīmīgākie no kuriem ir saistīti ar tvaika lokomotīvju restaurēšanu, Kalnienas dzelzceļa stacijas ēkas, kā arī Gulbenes depo apbūves kompleksa atjaunošanu.

Viesu nama aprīkojuma iegāde

Viesu nama aprīkojuma iegāde

LAD LEADER projekts "Gulbenes viesu nama "DEPO" aprīkojuma un datortehnikas iegāde".
2022. gads. Projekts ir īstenots.

Plašāka informācija par projektu
Gulbenes depo ēkas pārbūve

Gulbenes depo ēkas pārbūve

LAD LEADER projekts "Gulbenes depo ēkas pārbūve un viesu nama "Depo" infrastruktūras uzlabošana".
2019. - 2021. gads. Projekts ir īstenots.

Plašāka informācija par projektu
Industriālais mantojums tūrismam

Industriālais mantojums tūrismam

INTERREG LAT-EST7 projekts "Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai" ("Revival of Industrial heritage for tourism development").
2017. - 2018. gads. Projekts ir īstenots.

Plašāka informācija par projektu
Kalnienas stacijas ēkas restaurācija

Kalnienas stacijas ēkas restaurācija

Kalnienas stacijas ēkas restaurācijas projekts, uzsākts 2011. gadā. Restaurācijas darbi tiek veikti ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (NKMP, agrāk: VKPAI), Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) un citu organizāciju finansiālu atbalstu.
2022. gadā projekta īstenošana turpinās.

Plašāka informācija par projektu
Tvaika lokomotīves Gr-319 restaurācija

Tvaika lokomotīves Gr-319 restaurācija

Tvaika lokomotīves Gr-319 restaurācijas projekts īstenots Gulbenes depo. 1951. gadā būvētā tvaika lokomotīve Gr-319 restaurēta atbilstoši oriģinālajiem rasējumiem.
2007. - 2014. gads. Projekts ir īstenots.

Plašāka informācija par projektu
Tvaika lokomotīves Kč4-332 restaurācija

Tvaika lokomotīves Kč4-332 restaurācija

Eiropas Savienības programmas "Culture 2000" starptautiskais tvaika dzelzceļu industriālā mantojuma saglabāšanas projekts "SteamRail.Net - Industrial Heritage of Steam Railways - Cooperation Network". Tā ietvaros restaurēta tvaika lokomotīve Kč4-332.
2003. - 2005. gads. Projekts ir īstenots.

Plašāka informācija par projektu