Regulārie reisi

Gulbenes - Alūksnes šaursliežu (750 mm) dzelzceļā vilciens regulāri kursē 33 km maršrutā Gulbene - Alūksne un Alūksne - Gulbene, ik dienas veicot divus reisus katrā virzienā atbilstoši kustības sarakstam.
Pieturas punktos Birze, Pūriņi, Dunduri, Paparde un Vējiņi vilciens apstājas tikai pēc pieprasījuma - ja pieturvietā redzami pasažieri vai kāds no vilcienā braucošajiem pasažieriem vēlas izkāpt.
Vilcienā iespējams pārvadāt velosipēdus, iegādājoties bagāžas biļeti. Ja esat velosipēdistu grupa (vairāk par 5 cilvēkiem), tad lūdzam pieteikties iepriekš, lai varētu piekabināt kravas vagonu, kas paredzēts velosipēdu pārvadāšanai.
Braukšanas un bagāžas biļetes var iegādāties pirms brauciena Gulbenes depo, norēķinoties ar maksājumu karti vai skaidrā naudā, kā arī vilcienā pie konduktora brauciena laikā, norēķinoties skaidrā naudā.

Kustības saraksts un biļešu cenas

Kustības saraksts un biļešu cenas

Gulbenes - Alūksnes bānītis ik dienas kursē 33 km maršrutā Gulbene - Alūksne un Alūksne - Gulbene, veicot divus reisus katrā virzienā atbilstoši kustības sarakstam.
Braukšanas un bagāžas biļetes var iegādāties pirms brauciena Gulbenes depo, norēķinoties ar maksājumu karti vai skaidrā naudā, kā arī vilcienā pie konduktora brauciena laikā, norēķinoties skaidrā naudā.

Kustības saraksts un biļešu cenas
Ritošais sastāvs

Ritošais sastāvs

Regulārajiem pārvadājumiem tiek izmantotas TU7A sērijas dīzeļlokomotīves (būvētas 1980. gados), kā arī divu veidu pasažieru vagoni ar 24 - 40 sēdvietām (būvēti 1960. gados un 1980. gados). Ziemas mēnešos vagonos tiek nodrošināta apkure, visos vagonos ir tualete. Ikdienā vilciens kursē ar vienu vagonu, taču, ja pasažieru skaits ir lielāks, pēc vajadzības tiek piekabināti papildus pasažieru vagoni, bet lielāka skaita velosipēdu pārvadāšanai arī kravas vagons.
Ikdienas regulārajos reisos visbiežāk izmantotais vilciena sastāvs ir dīzeļlokomotīve TU7A un 24-vietīgais pasažieru vagons jeb t.s. "mīkstais" vagons. Savukārt Polijā būvētā 40-vietīgā pasažieru vagona interjers ir ar lakota koka soliem restaurēts atbilstoši vagona oriģinālajam izskatam. Neskatoties uz to, ka vēsturiskie šaursliežu pasažieru vagoni tehnisku iemeslu dēļ nav aprīkojami ar palīgierīcēm, brauciens vilcienā ir pieejams arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Plašāka informācija par ritošo sastāvu
Maršruta karte un noteikumi

Maršruta karte un noteikumi

Dzelzceļa pasažieru pārvadājumus maršrutā Gulbene - Alūksne - Gulbene kopš 2002. gada 3. janvāra nodrošina uzņēmējsabiedrība SIA "Gulbenes - Alūksnes bānītis". Pasažieru pārvadāšana tiek veikta, ievērojot Dzelzceļa pārvadājumu likumu un citus uz šo darbības jomu attiecināmus normatīvos aktus, tajā skaitā Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu, 2012. gada 28. augusta MK noteikumus Nr. 599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība" un 2021. gada 22. jūnija MK noteikumus Nr. 414 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi". Pasažieru tiesības tiek nodrošinātas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1371/2007 "Par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem".

Maršruta karte